Về Tổ Chức Của Chúng Tôi

HCAI cam kết mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng cho tất cả người dân California—đảm bảo mọi cộng đồng đều có được lực lượng lao động y tế mà họ cần, các cơ sở chăm sóc sức khỏe an toàn và đáng tin cậy cùng thông tin sức khỏe giúp việc chăm sóc hiệu quả hơn và hợp túi tiền hơn.

Các Lĩnh Vực trong Chương Trình HCAI

  • Cơ Sở: giám sát việc xây dựng, cải tạo và an toàn địa chấn của các bệnh viện và cơ sở điều dưỡng lành nghề ở California, đồng thời cung cấp bảo hiểm khoản vay cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận để phát triển hoặc mở rộng dịch vụ
  • Lực Lượng Lao Động: thúc đẩy lực lượng lao động y tế đủ năng lực về văn hóa và đa dạng về ngôn ngữ
  • Hợp Túi Tiềncải thiện khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua phân tích dữ liệu, mục tiêu chi tiêu và các biện pháp nhằm nâng cao giá trị nhận được. Thực thi các biện pháp bảo vệ thanh toán cho bệnh viện và cung cấp thuốc gốc ở mức giá thấp, minh bạch
  • Dữ Liệu: thu thập, quản lý, phân tích và báo cáo thông tin về bối cảnh ngành y tế của California

Tài Liệu Quan Trọng

Sử dụng các tài liệu dưới đây để nộp đơn than phiền về hóa đơn bệnh viện.

Sử dụng các tài liệu dưới đây để hỗ trợ cho việc chi trả cho chương trình đào tạo và giáo dục của quý vị.